Hero illustration

AED bij U in de buurt

 

AED bij U in de buurt

Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een AED van levensbelang.
Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren. Zo wordt  de Eerste Hulpverlener optimaal ondersteunt bij het uitvoeren van de reanimatie.
Gebruik van de AED vergroot niet alleen de overlevingskans maar kan ook blijvende schade voorkomen.
In Ouwerkerk is een AED geplaatst aan de buitenzijde bij de ingang van de kerk. Deze is 24/7 beschikbaar.
In de hal van het Dorpshuis hangt er ook een, deze is alleen te gebruiken als het Dorpshuis open is.

Wilt U burgerhulpverlener worden ?
Voor meer informatie of een cursus kunt u zich opgeven bij Evelein Mesman :  info@eveleinmesman.nl

 


Terug naar overzicht