Hero illustration

Procedure leefbaarheidsubsidie

Ieder jaar heeft de dorpsraad Ouwerkerk een bescheiden leefbaarheidbudget te verdelen om de leefbaarheid van het dorp te vergroten.

Om in aanmerking te komen voor -een deel van- dit budget, gelden een aantal uitgangspunten:

  • De aanvragen gelden alleen voor particuliere initiatieven of voor organisaties zonder winstoogmerk die op basis van vrijwilligheid hun activiteiten uitvoeren
  • Alleen mensen en organisaties uit Ouwerkerk kunnen een aanvraag doen.
  • Iedere aanvraag dient bij te dragen aan het vergroten van de leefbaarheid van Ouwerkerk. Denk aan ’t organiseren van activiteiten voor de dorpsbewoners of het opknappen of aanschaffen van iets waar het dorp mooier/prettiger/gezelliger door wordt.
  • Leefbaarheid is iets voor alle inwoners van Ouwerkerk, maar het is mogelijk om voor specifieke groepen een aanvraag in te dienen: bijv. ouderen, jeugd, sport, cultuur, ontspanning, zorg of gezondheid. Als dorpsraad zullen we in de toekenning goed kijken naar een evenwichtige verdeling hiervan.
  • Uw aanvraag maakt een grotere kans gehonoreerd te worden als deze voor 1 november 2016 ingediend is bij de dorpsraad, door middel van het volledig invullen en insturen van het formulier ‘Subsidieaanvraag uit leefbaarheidsbudget’. Dit formulier dient u te vergezellen van een begroting, waarin inkomsten en uitgaven inzichtelijk worden gemaakt.
  • Na afloop van uw evenement of het subsidiejaar zal onze penningmeester u verzoeken uw jaarverslag te overleggen, waarin zichtbaar moet zijn waar de subsidie aan is gespendeerd. Subsidiegeld dat niet is uitgegeven, dient te worden terugbetaald aan de dorpsraad.
  • Als de leefbaarheidstoeslag toegezegd is, gaarne bij de activiteit vermelden dat het mede mogelijk gemaakt is door dorpsraad Ouwerkerk, inclusief het logo.

Ga naar het aanvraagformulier leefbaarheidsubsidie.