Hero illustration

Eerst maar even netjes voorstellen……

 

Eerst maar even netjes voorstellen……

Dag allemaal,

Hoewel ik al 9 jaar in Ouwerkerk woon en voor vele dorpsbewoners ook niet echt een onbekende meer ben, zal ik mij, als nieuwbakken voorzitter van de Dorpsraad, toch maar even netjes voorstellen. Ik ben 42 jaar en woon samen met Esmeralda en onze zoons Billy (8) en Tommy (5) met veel plezier aan de Ring. Heerlijk met de voordeur in het hart van het dorp en een achtertuin die bijna grenst aan het buitengebied. Maar dat geldt eigenlijk voor vrijwel alle huizen in ons mooie dorp.

Ongeveer twee jaar geleden heb ik mij bij de dorpsraad gemeld om mij in te zetten om het dorp aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen. Daar is, met de komst van de nieuwe speeltoestellen op de Ring een flinke stap in gemaakt en ik wil me hier, ook als voorzitter, voor blijven inzetten.

Een dorpsraad heeft in mijn ogen in de eerste plaats een faciliterende functie voor de dorpsbewoners en de verenigingen en vormt voor hen de verbinding met andere organisaties, zoals gemeente en waterschap. Het is daarom belangrijk om te weten waar de behoeftes liggen en ook wat de (on)mogelijkheden zijn. Eerder heeft de vorming van een werkgroep onder de dorpsraad voor een afgebakend onderwerp goed gewerkt. Bijvoorbeeld de werkgroep voor het buitengebied. Ik zou ook graag een werkgroep vormen voor andere onderwerpen, zoals de onlangs opgerichte werkgroep verkeer(veiligheid) op en rond het dorp. Ook voor de toekomst van het voetbalveld wordt een werkgroep gevormd, daarvoor is ook inzet van dorpsgenoten nodig.

Ik kijk er naar uit om, samen met Astrid, Thea, Leanne, Bob, Hedy en met alle andere betrokken dorpsbewoners, verder te werken aan een dorp waarin het voor iedereen, van jong tot oud, fijn wonen is.

Tot ziens! Chris Visser


Terug naar overzicht