Hero illustration

Enquête; woningbehoefte Ouwerkerk

 

Enquête; woningbehoefte Ouwerkerk

De boodschap uit de enquête van de woningwerkgroep van de Dorpsraad is niet mis te verstaan: de behoefte aan woningbouw op Ouwerkerk is groot.

Om de woningbehoefte van de Ouwerkerkers beter in kaart te brengen, heeft de woningwerkgroep eind mei / begin juni 2022 huis aan huis een enquête uitgezet. Na schonen van de ingevoerde gegevens (anoniem verwerkt) leverde dat 43 deelnemers op. Met ruim 18% is dat een prima respons voor zo’n enquête. Belangrijker nog is dat de resultaten voor zich spreken. Kort samengevat:

  • Maar liefst twintig deelnemers (bijna de helft dus) zoeken op dit moment een woning.
  • Een groot deel wil binnenkort of in ieder geval binnen vijf jaar verhuizen.
  • In Ouwerkerk blijven heeft bij jong en oud(er) verreweg de voorkeur.
  • Er is veel behoefte aan betaalbare koopwoningen (geldt voor jong en oud).
  • Ook niet te dure huurwoningen zijn in trek (ook dit geldt voor jong en oud).
  • Nieuwbouw moet zoveel mogelijk levensloopbestendig zijn.
  • Als alle zoekers een woning vinden, komen er ook 13 woningen vrij: goed voor de doorstroming dus.

Meenemen in kernprofiel
De resultaten van de enquête gebruiken we in gesprekken met de gemeente, Zeeuwland en andere partijen. De gemeente werkt aan een kernprofiel (voor Ouwerkerk en enkele andere kernen). Dat geeft een beeld van de feitelijke woningsituatie maar legt ook vast welke woningbehoefte er is en hoe dat past bij de ontwikkeling naar een duurzame en levensvatbare kern. Wij hebben de gemeente gevraagd de resultaten van onze enquête mee te nemen in het kernprofiel. Een concept komt, als het goed is, begin september. Dat kan dan (hopelijk) eind september definitief worden.

Wijziging bestemming
De focus voor nieuwbouw ligt zoals bekend op dit moment op het terrein van het voormalige schooltje. Dat is al gemeentebezit en is een prima inbreidingslocatie. Maar het heeft natuurlijk nog geen woonbestemming. Een voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan vereist dat eerst de voorwaarden voor woningbouw verder worden uitgewerkt.
Denk aan aantallen en soort woningen, indeling van de percelen en dergelijke. Daarover gaan we de komende tijd met de gemeente en met Zeeuwland in gesprek. Zodra daarover iets concreets te melden valt, zullen we jullie opnieuw informeren.

Klik op de link hieronder voor het volledige overzicht van de “Resultaten Enquête Woningbouw Ouwerkerk”:

resultaten enquête woningbehoefte Ouwerkerk juni 2022 (1)

Namens de woningwerkgroep van de Dorpsraad
Adri Geleijnse, Ton Hesp

 


Terug naar overzicht