Hero illustration

Hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland

 

Hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland

Zes locaties op het oog voor nieuwe hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland

Begin april startte TenneT met een participatieproces voor het nieuwe 150/20 kV-hoogspanningsstation dat op Schouwen-Duiveland moet komen. Samen met de omgeving is de netbeheerder op zoek gegaan naar geschikte locaties. TenneT gaat nu zes locaties die in aanmerking komen, nader onderzoeken.

TenneT organiseerde de afgelopen maanden verschillende digitale bijeenkomsten om gebiedsinformatie op te halen, belangen te peilen en locatiesuggesties vanuit de omgeving te krijgen. Uiteindelijk ontstond er een ‘longlist’ met veertien optionele locaties in het gebied tussen Zierikzee en Bruinisse. Een aantal van die locaties is door TenneT zelf bepaald, op basis van technische uitgangspunten, maar er zaten ook suggesties bij vanuit de omgeving. Van de veertien locaties bleken er acht – op basis van wet- en regelgeving en technische uitgangspunten – niet haalbaar of niet kansrijk. Bijvoorbeeld omdat er teveel woningen binnen 300 meter van de locatie liggen of omdat Enduris vanaf de locatie niet het hele eiland kan bedienen. De overgebleven zes locaties worden nu uitgebreid onderzocht.

Nader onderzoek
Ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzoekt in opdracht van TenneT de effecten van de plaatsing van een hoogspanningsstation op de zes locaties. Ze beschrijven in een ‘projectboek’ op een objectieve manier wat de milieueffecten zijn, de technische consequenties, de kosten, de samenhang met het nieuw te realiseren hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom en wat de mening is vanuit de omgeving. Het projectboek met de effectbeschrijvingen van de locaties, wordt na de zomer voorgelegd bij de betrokken gemeentes en gepubliceerd op de projectwebsite. Op basis van het rapport kunnen de gemeentes uiteindelijk tot een voorkeursalternatief komen.

Laat uw mening horen
In het projectboek beschrijft TenneT onder andere hoe de omgeving tegen de verschillende locaties aankijkt. Ook u kunt reageren en aangeven welke locatie uw voorkeur heeft, of waarom juist niet voor een bepaalde locatie gekozen moet worden. U kunt uw mening met TenneT delen via de online projectatlas. Daar zijn de zes zoeklocaties te zien en kunt u heel eenvoudig op de kaart een reactie achterlaten. U vindt de projectatlas op de projectwebsite: www.tennet.eu/schouwen-duiveland. Reacties die voor half juli binnenkomen, worden meegenomen in het omgevingsbeeld in het projectboek.

Planfase
De reacties die TenneT nu ophaalt, zijn geen officiële zienswijzen. Op dit moment wil TenneT zoveel mogelijk van de omgeving horen hoe tegen bepaalde locaties wordt aangekeken, zodat daar bij de planuitwerking rekening mee kan worden gehouden. Zodra er in het najaar een voorkeurslocatie bekend is, wordt die verder uitgewerkt. Begin 2022 start dan de officiële procedure.

Waarom moet er een nieuw hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland komen?
Het nieuwe hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland is hard nodig. Op Schouwen-Duiveland en Tholen zit het 50 kV-energienet van de regionale netbeheerder Enduris vol. Er kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven worden aangesloten. Tegelijkertijd lopen ook de regionale energiewegen van Enexis in West-Brabant vol. Ook daar bereikt het netwerk het maximum van de transportcapaciteit. Door de werkzaamheden en de aanpassingen ontstaat er een zogenaamde 150 kV-ring in de elektriciteitsinfrastructuur en een koppeling met het landelijke 380 kV-net. Het elektriciteitsnet in de regio wordt daardoor minder storingsgevoelig. Én de capaciteit breidt fors uit, waardoor ook in de toekomst nieuwe duurzame initiatieven, zoals zonnedaken, kunnen worden aangesloten.

 


Terug naar overzicht