Hero illustration

Info-avond woningbouw op 2 juni

 

Info-avond woningbouw op 2 juni

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 staat woningbouw op Schouwen-Duiveland weer hoog op de agenda. Dat biedt ook Ouwerkerk kansen. De kersverse woningwerkgroep (Adri Geleijnse en Ton Hesp) van onze Dorpsraad is daarom voortvarend aan de slag gegaan, waarbij het terrein van het voormalige schooltje als eerste onze aandacht heeft. Dat is al gemeentebezit en is een prima inbreidingslocatie. Maar het heeft nog geen woonbestemming. Voordat er daar (of waar dan ook) gebouwd kan worden, moet er heel wat werk worden verzet.

Wijzigen bestemmingsplan?
Een eerste oriënterend gesprek met ‘woonwethouder’ Daniël Joppe heeft al plaatsgevonden. Daarin werd duidelijk dat de gemeente bezig is kernprofielen op te stellen voor alle kernen van het eiland. Een concept-kernprofiel voor Ouwerkerk is in voorbereiding. Vanaf begin augustus kan de Dorpsraad dan inbreng geven, waarna het kernprofiel definitief gemaakt kan worden. Pas daarna kan er gesproken worden over een wijziging van het bestemmingsplan.

Bijeenkomst op 2 juni a.s. én een enquête: doet u mee?
Werk aan de winkel dus. Want wij willen graag eerst met de Ouwerkerkers in gesprek. Wat is er nodig om te zorgen dat het hier ook in de toekomst voor iedereen goed wonen is? Welke woonwensen leggen we bij de gemeente, en bij andere partijen, zoals Zeeuwland, zodat die meegenomen kunnen worden. Daarom hebben we huis-aan-huis een enquête uitgezet: vergeet niet die in te vullen!

Verder nodigen we alle inwoners graag uit voor een info-avond op donderdag 2 juni a.s. in het Dorpshuis. We hebben wethouder Daniël Joppe gevraagd daarbij aanwezig te zijn om toelichting te geven. De avond begint om 20.00 uur (deur open vanaf 19.30 uur).

Alvast bedankt voor jullie medewerking en tot ziens op 2 juni.

Namens de Dorpsraad: Chris Visser, Adri Geleijnse, Ton Hesp


Terug naar overzicht