Hero illustration

Inspectie van de verhardingen op Schouwen-Duiveland

 

Inspectie van de verhardingen op Schouwen-Duiveland

Aan: de bewoners van Schouwen-Duiveland
In opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland controleren wij jaarlijks in de maanden juli en augustus
alle verhardingen (wegen, straten, stoepen, etc.) die eigendom zijn van de gemeente.
Dit doen we om de kwaliteit van de verhardingen in kaart te brengen. Met het resultaat van de inspectie
wordt het onderhoudsplan voor komend jaar opgesteld.

Uitvoering:
Vanaf heden tot en met augustus zal de inspectie auto van de firma M.J. Oomen door alle plaatsen van de
gemeente Schouwen-Duiveland rijden om de visuele inspectie uit te voeren.

Heeft u vragen over de aankomende werkzaamheden dan kunt u daarvoor contact opnemen met;
De gemeente Schouwen-Duiveland
Site: http://www.schouwen-duiveland.nl/contact

Met vriendelijke groet,
KWS Infra BV


Terug naar overzicht