Hero illustration

Interactieve lezing in het Watersnoodmuseum

 

Interactieve lezing in het Watersnoodmuseum

In deze interactieve lezing wordt vanuit de traumaseksualiteit gekeken naar de sporen die de watersnoodramp heeft achtergelaten in het leven van de mens in het hier en nu. Daar in die tijd zijn verhalen tot stilstand gekomen en bevroren in de tijd, wordt het verhaal niet verder geleefd en het moment herhaald totdat het verhaal verder geschreven kan gaan worden. Hier leeft tot die tijd het moment wat zichtbaar wordt in onder andere agressie, misbruik, schuld, schaamte, geheim, shock, kind-af, trauma, seksualiteit: kortom traumaseksualiteit. In deze interactieve lezing zal verder worden ingegaan op traumaseksualiteit en de relatie met de ramp van 1953.

In 1953 startte mijn verhaal waar de ramp in mijn familie zijn verwoestende kracht liet zien….”Alleen de jongste zoon zou het verhaal van die nacht met zijn moeder delen, de andere twee kinderen, een meisje van vijf en een jongen van zeven verdwenen in het kolkende zwarte water. Toch zou dit een verhaal worden wat echter nooit oprecht gedeeld zou gaan worden in haar leven of in zijn leven en toch werd het verhaal iedere dag verder verteld. Dit verhaal zou worden gesmoord tot in het diepst van haar ziel en daardoor ook in het diepst van zijn ziel. Dit verhaal konden zij hun leven lang niet vertellen omdat het zo zwaar was dat het niet in de realiteit kon leven en toch gutste het een leven lang uit alle poriën van hun ziel….”

Jaren later werd ik geboren in deze bedding en deze geschiedenis ging als vanzelf met mij mee in de tijd, terwijl het verhaal niet zichtbaar werd verteld. Toch leefde deze geschiedenis verder in mijn leven en vanuit de sporen die de storm in de mens heeft achtergelaten. Vanuit deze storm worden nieuwe stormen geboren en worden nieuwe sporen getrokken in de mens die dan in deze sporen verder leeft. Dit hoeft niet het einde van het verhaal te zijn, vanuit de traumaseksualiteit en psychodrama/systeemwerk kunnen nieuwe sporen worden aangegaan.

Met vriendelijke groet, Jantina Gyarmathy-Maliepaard

Officiële flyer watersnoodmuseum bijeenkomst 


Terug naar overzicht