Image

Nieuws

 

Inspectie van de verhardingen op Schouwen-Duiveland

Aan: de bewoners van Schouwen-Duiveland In opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland controleren wij jaarlijks in de maanden juli en augustus alle verhardingen (wegen, straten, stoepen, etc.) die eigendom zijn van de gemeente. Dit doen we om de kwaliteit van de verhardingen in kaart te brengen. Met het resultaat van de...

Schoonmaken strandje van Ouwerkerk

Zaterdag 9 juli is het weer tijd voor de jaarlijkse strand-opruim-actie !! We willen weer gezamenlijk vooral de oesterschelpen en stenen verwijderen om veilig het water in te kunnen voor mens en dier. Wilt u ons helpen? Neem dan een hark en emmer mee en kom op aangegeven data naar...

Noodhulp voor Stanislav, Zuid-Oekraïne

Nog steeds is de inzamelingsactie van goederen voor Oekraïne gaande. Er zijn al reeds 4 volle pallets op transport gegaan en dankbaar op locatie daar in ontvangst genomen. Binnenkort willen we graag weer 2 pallets sturen. Naast de gebruikelijke goederen zoals; blik groenten, pasta’s, rijst, meel, waspoeder e.d. zijn we...

Inleveren enquête woningbouw

De respons op de enquête is goed, maar er kunnen er natuurlijk altijd nog meer bij. Dus, heeft u nog een enquête over de “Woningbouw op Ouwerkerk” thuis liggen? Klim in de pen en lever deze voor 19 juni alsnog in bij het dorpshuis of op Noorsestraat 15. Nogmaals dank...

Info-avond woningbouw op 2 juni

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 staat woningbouw op Schouwen-Duiveland weer hoog op de agenda. Dat biedt ook Ouwerkerk kansen. De kersverse woningwerkgroep (Adri Geleijnse en Ton Hesp) van onze Dorpsraad is daarom voortvarend aan de slag gegaan, waarbij het terrein van het voormalige schooltje als eerste onze aandacht...

Openbare dorpsraadvergadering 19 mei 2022

Beste deelnemersraden, gebruikers van het dorpshuis en inwoners van Ouwerkerk. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van Stichting Dorpsraad Ouwerkerk op:  Donderdag 19 mei 2022,  aanvang 19.30 uur in het dorpshuis.  Agenda Opening Mededelingen Notulen (20-10-2021) Financieel verslag door de penningmeester Verslag kascommissie Benoemen nieuw lid kascommissie...

Noodhulp voor Stanislav, Zuid-Oekraïne

De Dorpsraad van Ouwerkerk komt nogmaals in actie om slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen. Dit keer met hulp van de Geertruidkerk en vluchtelingen uit Oekraïne. We zamelen de volgende goederen (bij voorkeur in grootverpakkingen) in: – conserven in blik (geen glas!): groenten, fruit, tomaten, soep, vlees en...

Herdenkingsplechtigheid 1 februari 1953

Dinsdag 1 februari 2022 herdenken we de slachtoffers van de Watersnoodramp van 1953. Helaas kan de herdenking ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet in de bekende vorm plaats vinden. Om 14.00 uur zal de kerkklok luiden. Aansluitend hierop zal op de begraafplaats in klein gezelschap door een vertegenwoordiging van...

Oliebollen verkoop Oudejaarsdag

Namens de gezamenlijke verenigingen van Ouwerkerk zijn er dit jaar op Oudejaarsdag weer heerlijke oliebollen van onze eigen bakkers te koop. Per zak van 7 stuks voor € 4,50   /     2 zakken voor € 8,00 De opbrengst zal dit jaar worden gebruikt voor het 100-jarig bestaan van de IJsvereniging...

Raadsinformatiebijeenkomst onderzoeken voorkeurslocatie 150kV/20kV hoogspanningsstation

Maandag 29 november wordt de gemeenteraad bijgepraat over Onderzoeken voorkeurslocatie 150kV/20kV hoogspanningsstation. In deze openbare digitale raadsinformatiebijeenkomst zullen Tennet en Enduris een toelichting geven op de resultaten van het onderzoek. Via onderstaande link van de gemeente is uitgebreide informatie te vinden hoe u aan de digitale bijeenkomst kunt deelnemen of...