Image

Nieuws

 

Herdenking Watersnood 1953

Herdenkingsplechtigheid Watersnood 1953 Vrijdag 1 februari 2019 13.30:    Verzamelen in het Dorpshuis –  toespraak Chris Visser namens St. Dorpsraad Ouwerkerk –  Voordracht genodigde 14.00:    Op gepaste wijze lopen we naar de begraafplaats – kranslegging 14.15:    Gelegenheid tot informeel samenzijn in het Dorpshuis

Stamppotmaaltijd

Wederom nodigen wij u uit voor een overheerlijke maaltijd van diverse stamppotten. Georganiseerd door de gezamenlijke verenigingen van Ouwerkerk. Na de maaltijd, omstreeks 19.30, is de kerstboomverbranding. Waarna we na afloop met z’n allen de avond op een feestelijke manier kunnen afsluiten in het Dorpshuis. Opgavenformulier stamppotmaaltijd graag inleveren vóór...

Oliebollen actie

Namens de gezamenlijke verenigingen van Ouwerkerk zijn er dit jaar op 31 december heerlijke oliebollen van de bakker te koop. De opbrengst wordt gebruikt voor de zomer barbecue op het dorp. Zie voor opgave formulier de advertentie in het  Aollegaertje van de maand december.

Actie “kak-aanpak”

Een aantal maanden geleden zijn we op het dorp de actie “kak-aanpak”gestart.  Want zoals we weten is hondenpoep in de openbare ruimte de grootste ergernis. We hebben dit gedaan door het plaatsen van gele “handjes” op het gras en aan de poepzak-dispensers. Ook hebben we de poep een poosje gemarkeerd ...

Omvormen groenlocaties in Ouwerkerk

De gemeente gaat op korte termijn aanvangen met het omvormen van een aantal groenlocaties in Ouwerkerk Haneweg : Oude beplanting wordt gerooid . Er worden nieuwe bomen aangeplant en er komt gras . Phoenixstraat : Ter hoogte van Phoenixstraat nr 6 t/m nr 14 worden twee halve cirkels aangelegd in...

Hier worden we echt heel verdrietig van!

  Eerst bij de kerk een kapotte ruit, vervolgens is er een spot van de kerktoren beschadigd door troep op de lamp en nu is ook het beeld van Meester Swenne door vandalisme beschadigd! Een beeld dat daar nog geen vier weken geleden is geplaatst. Als dorpsraad en als dorpsbewoners...

Expositie dorpshuis

U heeft ze vast al gezien, de kleine realistische olieverf schilderijen in de hal of  huiskamer van het dorpshuis. Vanaf  oktober heeft Annemieke Koot de gelegenheid gekregen om enkele schilderijen te exposeren. Kom ze gerust eens bezichtigen, u bent van harte welkom !!

Verkeersbesluit Ouwerkerk

Door Ouwerkerk rijden vrachtverkeer en autobussen zonder daar een bestemming te hebben. Met name de Ring is daar niet op ingericht, evenmin als de omliggende straten. Om schade te voorkomen heeft de Gemeente S-D besloten om de volgende straten, voor zover gelegen binnen de bebouwde kom, gesloten te verklaren voor...

Nieuwe invulling voor het oude voetbalveld.

De Dorpsraad vormt een werkgroep die aan de slag gaat met de invulling van het oude voetbalveld. We proberen een afspiegeling van jong tot oud te vormen zodat ieders belang vertegenwoordigd is en die met een breed gedragen voorstel met de Gemeente in gesprek gaat. Wil jij meehelpen om het...

Actie “Kak-Aanpak”

Sinds een paar weken zijn we op het dorp de actie “kak-aanpak” gestart. Want zoals we weten is hondenpoep in de openbare ruimte de grootste ergernis. Hondenpoep veroorzaakt overlast zoals het bevuilen van de speelplekken, geuroverlast, geeft viezigheid aan de schoenen en het staat slordig. Het is zo”n kleine moeite...