Image

Nieuws

 

Zomer BBQ

Zaterdag 15 juli 2023 is de Zomer BBQ in Ouwerkerk gepland.  Aanmelden kan door de (in de bus) ontvangen opgavestrook vóór 8 juli in te leveren. U kunt ook een mail sturen naar bbqouwerkerk@gmail.com. Betalen bij aanvang van de BBQ. I.v.m. bestellingen betekent aanmelden ook betalen, ook als u besluit...

Werkzaamheden sportveld

Ter informatie: op maandag 13 maart 2023 wordt in opdracht van de gemeente een start gemaakt met het verwijderen van het hek rond het sportveld en het slopen van de voormalige voetbalkantine. Met de gemeente is afgesproken dat er één doel en ballenvanger blijft staan om een balletje te kunnen...

Werkzaamheden Vissersweg vanaf 17 januari

Deze werkzaamheden voeren wij uit in opdracht van Gemeente Schouwen-Duiveland. Hieronder geven wij aan wat wij waar gaan uitvoeren en wat dit voor u betekend. Waar en wanneer? Op dinsdag 17 januari starten wij met asfalt zagen in de loop van de dag. Op donderdag 26 januari starten we met...

Wij zoeken jou!

Zoals bekend zijn wij al langere tijd op zoek naar versterking van ons team. Helaas hebben we die nog niet gevonden. Met ook het aanstaande vertrek van onze secretaries doen we nu een NOODOPROEP. Alleen door samen de zaken te verdelen kunnen we de dorpsraad laten voortbestaan! De dorpsraad is...

Ouwerkerkse oliebollen

Namens de gezamenlijke verenigingen van Ouwerkerk zijn er dit jaar op Oudejaarsdag weer heerlijke oliebollen van onze eigen bakkers te koop. Per zak van 7 stuks voor € 5,00 of 2 zakken voor € 9,00 De opbrengst komt ten goede van de Zomer-barbecue 2023. Bestellen kan via: oliebollen@dorpsraadouwerkerk.nl  of lever...

Vergeet u zich niet aan te melden voor de stamppotavond

U wordt van harte uitgenodigd om op 14 januari a.s. van een ouderwets stamppotbuffet te komen genieten in het dorpshuis. Dit heerlijke buffet zal worden bereid door cateringbedrijf De Vier Jaargetijden. Inloop vanaf 17.30 uur. Aanvang maaltijd is om 18.00 uur. Kosten deelname: volwassenen € 8,50 en kinderen € 5,00....

Openbare dorpsraadvergadering Ouwerkerk

Beste deelnemersraden, gebruikers van het dorpshuis en inwoners van Ouwerkerk. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van Stichting Dorpsraad Ouwerkerk op: Donderdag 17 november 2022, aanvang 19.30 uur in het dorpshuis. Zaal open om 19.15 uur. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 19/05/2022  (na te lezen...

Adviesraad Sociaal Domein in gesprek met inwoners

Inwoners van Schouwen-Duiveland worden geraakt door de veranderende economische omstandigheden. Er moeten andere keuzes worden gemaakt om met het maandelijkse inkomen rond te komen. Naast economische problematiek worstelen mensen met de gevolgen van corona en de lockdowns. Voorts blijkt uit onderzoek dat zowel jongeren als ouderen eenzaamheid en uitsluiting ervaren....

Nieuws vanuit het dorpshuis

Lieve Ouwerkerkers en Ouwekerkerinnen, De Theateravond was een gezellige leuke avond geworden. Er is lekker gegeten bij de Barbier en in het dorpshuis genoten van de voorstelling met een lekkere snoeptoren. We gaan kijken in het nieuwe jaar naar een nieuwe voorstelling. De komende maanden staan ook vol met leuke...

Uit de dorpsraad

Uit de dorpsraad Beste bewoners, Als u dit leest heeft de dorpsraad alweer 4 vergaderingen achter de rug na de zomerstop. Tevens zijn de studenten die onderzoek deden naar de waterkwaliteit in het krekengebied weer naar huis. Op 27 oktober a.s. om 20.00 uur zullen zij de resultaten van hun...