Image

Nieuws

 

Openbare dorpsraadvergadering 19 mei 2022

Beste deelnemersraden, gebruikers van het dorpshuis en inwoners van Ouwerkerk. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van Stichting Dorpsraad Ouwerkerk op:  Donderdag 19 mei 2022,  aanvang 19.30 uur in het dorpshuis.  Agenda Opening Mededelingen Notulen (20-10-2021) Financieel verslag door de penningmeester Verslag kascommissie Benoemen nieuw lid kascommissie...

Noodhulp voor Stanislav, Zuid-Oekraïne

De Dorpsraad van Ouwerkerk komt nogmaals in actie om slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen. Dit keer met hulp van de Geertruidkerk en vluchtelingen uit Oekraïne. We zamelen de volgende goederen (bij voorkeur in grootverpakkingen) in: – conserven in blik (geen glas!): groenten, fruit, tomaten, soep, vlees en...

Herdenkingsplechtigheid 1 februari 1953

Dinsdag 1 februari 2022 herdenken we de slachtoffers van de Watersnoodramp van 1953. Helaas kan de herdenking ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet in de bekende vorm plaats vinden. Om 14.00 uur zal de kerkklok luiden. Aansluitend hierop zal op de begraafplaats in klein gezelschap door een vertegenwoordiging van...

Oliebollen verkoop Oudejaarsdag

Namens de gezamenlijke verenigingen van Ouwerkerk zijn er dit jaar op Oudejaarsdag weer heerlijke oliebollen van onze eigen bakkers te koop. Per zak van 7 stuks voor € 4,50   /     2 zakken voor € 8,00 De opbrengst zal dit jaar worden gebruikt voor het 100-jarig bestaan van de IJsvereniging...

Raadsinformatiebijeenkomst onderzoeken voorkeurslocatie 150kV/20kV hoogspanningsstation

Maandag 29 november wordt de gemeenteraad bijgepraat over Onderzoeken voorkeurslocatie 150kV/20kV hoogspanningsstation. In deze openbare digitale raadsinformatiebijeenkomst zullen Tennet en Enduris een toelichting geven op de resultaten van het onderzoek. Via onderstaande link van de gemeente is uitgebreide informatie te vinden hoe u aan de digitale bijeenkomst kunt deelnemen of...

Oliebollen verkoop kerk

Op zaterdag 27 november bakken wij weer heerlijke oliebollen! Normaal kon u deze op de kerstmarkt in de kerk kopen, nu worden ze bezorgd als u ze bestelt. Een zak met 6 oliebollen kost € 5,- De opbrengst is bestemd voor de instandhouding van de kerk, zowel om het gebouw...

Uitnodiging sinterklaasfeest op 19 oktober

Lieve bewoners van Ouwerkerk, Vorig jaar was ik digitaal, maar dat was niet zo sociaal. Dit jaar hoop ik jullie mooie dorp weer te bezoeken. Samen met mijn pieten en hun peperkoeken. Natuurlijk zal het weer groot feest zijn. Voor alle kinderen groot en klein. Ben jij ook zo benieuwd...

Een gastvrij Schouwen-Duiveland

Gastvrijheid staat bij de recreatie- en horecaondernemers van Schouwen-Duiveland hoog in het vaandel. Het is tenslotte belangrijk dat gasten zich op ons eiland welkom voelen. Voor het tweede jaar op rij heeft corona invloed op het toeristisch seizoen gehad. Door het virus en alle maatregelen is duidelijk geworden dat niets...

Biblioservicebus

Heb je al eens een bezoek gebracht aan één van de Bibliobussen van ZB? Stap eens binnen, je bent van harte welkom! In de bussen vind je spannende, romantische en andere boeken, tijdschriften, luisterboeken en dvd’s voor jong en oud. Vind je niet wat je zoekt? We nemen het graag...

Hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland

Zes locaties op het oog voor nieuwe hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland Begin april startte TenneT met een participatieproces voor het nieuwe 150/20 kV-hoogspanningsstation dat op Schouwen-Duiveland moet komen. Samen met de omgeving is de netbeheerder op zoek gegaan naar geschikte locaties. TenneT gaat nu zes locaties die in aanmerking komen, nader...