Hero illustration

Openbare dorpsraadvergadering 19 mei 2022

 

Openbare dorpsraadvergadering 19 mei 2022

Beste deelnemersraden, gebruikers van het dorpshuis en inwoners van Ouwerkerk.
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van Stichting Dorpsraad Ouwerkerk op:

 Donderdag 19 mei 2022,  aanvang 19.30 uur in het dorpshuis.

 Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen (20-10-2021)
 4. Financieel verslag door de penningmeester
  Verslag kascommissie
  Benoemen nieuw lid kascommissie
 5. Noodhulp Oekraïne
 6. Informatie bewonerscollectief besparing energie door Leo Ike en Ria Geluk
 7. Pauze
 8. Update sportpak ’t Eultje
 9. Update woningbouw Ouwerkerk
 10. Rondvraag

Sluiting met hapje en drankje

Zaal open om 19.15 uur.


Terug naar overzicht