Hero illustration

Openbare dorpsraadvergadering

 

Openbare dorpsraadvergadering

U bent van harte welkom bij de Openbare Dorpsraadvergadering op donderdag 18 april

Agenda:
01. Opening
02. Mededelingen
03. Notulen (12-11-2018)
04. Financieel verslag door de penningmeester
Verslag kascommissie
Certificaten uitloten kascommissie
Benoemen nieuw lid kascommissie
05. Update van de werkgroep “verkeer” door Evelein Mesman
06. Update over de plannen werkgroep “buitengebied” door Jakkoo Brouwer
07. Pauze
08. Update van de werkgroep “toekomst voetbalveld” door Wouter van Marle
09. Discussie in groepen aan de hand van stellingen van werkgroep “toekomst voetbalveld”
10. Rondvraag

Zaal open om 19.15 uur.


Terug naar overzicht