Hero illustration

Openbare dorpsraadvergadering Ouwerkerk

 

Openbare dorpsraadvergadering Ouwerkerk

Beste deelnemersraden, gebruikers van het dorpshuis en inwoners van Ouwerkerk.
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van Stichting Dorpsraad Ouwerkerk op:

Donderdag 17 november 2022, aanvang 19.30 uur in het dorpshuis. Zaal open om 19.15 uur.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen 19/05/2022  (na te lezen op de website)

4. Verkiezing bestuur

Aftredend en herkiesbaar; Chris Visser en Bob van Goor.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar; Astrid Langendoen.
Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen kunnen zich vóór opening van de vergadering opgeven bij het bestuur of voordien een mail sturen naar info@dorpsraadouwerkerk.nl

5. Pauze

6. Update sportpak ’t Eultje

7. Rondvraag

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje nog wat na te praten.

 


Terug naar overzicht