Hero illustration

Openbare vergadering dorpsraad Ouwerkerk

 

Openbare vergadering dorpsraad Ouwerkerk

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering op maandag 12 november in het Dorpshuis.

Agenda:
1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Notulen 18-04-2018  (kunnen worden aangevraagd via info@dorpsraadouwerkerk.nl )
4.  Verkiezing bestuur. Aftredend en herkiesbaar  Astrid Langendoen en Leanne Vermeer.
5.  Werkgroep “verkeer”
6.  Werkgroep “Buitengebied”
7.  Werkgroep “Toekomst voetbalveld”
8.  Pauze
9.  Uitslag enquête “Ouwerkerk praat mee over Ouwerkerk”
10. Rondvraag
11. Sluiting met hapje en drankje

Zaal open om 19.15.
Voor alle aanwezigen is er een presentje waar Ouwerkerk van op zal fleuren.

  • Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen kunnen zich vóór opening van de vergadering opgeven bij het bestuur of een mail sturen naar info@dorpsraadouwerkerk.nl

Terug naar overzicht