Hero illustration

Openbare vergadering Stichting dorpsraad Ouwerkerk

 

Openbare vergadering Stichting dorpsraad Ouwerkerk

Donderdag 10 oktober, aanvang 20.00 uur in het dorpshuis

Agenda:
01. Opening
02. Mededelingen
03. Notulen 18-04-2019
04. Verkiezingen bestuur
Aftredend en herkiesbaar Chris Visser en Bob van Goor. Aftredend en niet herkiesbaar Thea van de Sande.
Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen kunnen zich vóór opening van de vergadering opgeven bij
het bestuur of een mail sturen naar info@dorpsraadouwerkerk.nl
05. Update van de werkgroep “verkeer” door Evelein Mesman
06. Update van de werkgroep “buitengebied” door Jakkoo Brouwer
07. Update van de werkgroep “toekomst voetbalveld” door Wouter van Marle
08. Pauze
09. Presentatie door Albert Bruggeman “Handhaving”
10. Rondvraag

Zaal open om 19.30 uur.
2019 agenda 10-10 openbare vergadering


Terug naar overzicht