Hero illustration

Openbare vergadering Stichting dorpsraad Ouwerkerk

 

Openbare vergadering Stichting dorpsraad Ouwerkerk

Beste deelnemersraden, gebruikers van het dorpshuis en inwoners van Ouwerkerk.
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van Stichting Dorpsraad Ouwerkerk op:

Woensdag 20 oktober, aanvang 20.00 uur in het dorpshuis

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen 10-10-2019
  4. Verkiezingen bestuur
  5. Aftredend en herkiesbaar. Astrid Langendoen en Leanne Vermeer. Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen kunnen zich vóór opening van de vergadering opgeven bij het bestuur of een mail sturen naar info@dorpsraadouwerkerk.nl
  6. Pauze
  7. Presentatie Gemeentelijk energiebeleid (Baukje Bruinsma, beleidsmedewerker)
  8. Update voortgang plan Sportveld ’t Eultje door William Remeeus
  9. Rondvraag

Sluiting met hapje en drankje

Zaal open om 19.30 uur                .

Met vriendelijke groet,
Chris Visser,
Voorzitter Stichting dorpsraad Ouwerkerk

Wij als dorpsraad zijn verplicht deze avond te werken met de Coronatoegangsbewijs (CTB).
Het is niet onze intentie dat personen buitengesloten worden als gevolg van het toegangsbewijs.
We vragen u vriendelijk in dat geval contact met ons op te nemen zodat we samen naar een oplossing kunnen zoekeninfo@dorpsraadouwerkerk.nl


Terug naar overzicht