Hero illustration

Openbare vergadering van Stichting Dorpsraad Ouwerkerk

 

Openbare vergadering van Stichting Dorpsraad Ouwerkerk

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van Stichting Dorpsraad Ouwerkerk op:

Woensdag 18 april a.s., aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis.
Agenda;
1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Notulen (25-10-17)
4.  Financieel verslag door de penningmeester
5.  Korte presentatie over de mogelijkheden binnen het openbaar vervoer door Connexxion
6.  Update over de plannen werkgroep “buitengebied”door Chris Visser en werkgroep “verkeer” door Evelein MEsman
7.  Pauze
8.  Ouwerkerk praat mee over Ouwerkerk / Mels Hoogenboom presenteert enquete
9.  Verkiezing bestuur / afscheid Peter Vijverberg
(kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen kunnen zich vóór opening van de vergadering opgeven bij het bestuur of een mail sturen naar info@dorpsraadouwerkerk.nl )
10. Rondvraag

Zaal open om 19.15 uur.


Terug naar overzicht