Hero illustration

Uit de dorpsraad

 

Uit de dorpsraad

Uit de dorpsraad

Beste bewoners,

Als u dit leest heeft de dorpsraad alweer 4 vergaderingen achter de rug na de zomerstop. Tevens zijn de studenten die onderzoek deden naar de waterkwaliteit in het krekengebied weer naar huis. Op 27 oktober a.s. om 20.00 uur zullen zij de resultaten van hun onderzoek presenteren in het dorpshuis. Het zou leuk zijn voor de studenten als er interesse is vanuit het dorp, dus komt allen! Medio oktober zal de uitnodiging hiervoor bij u in de bus vallen.

Het afgelopen half jaar hebben wij ons vooral bezig gehouden met de noodhulp voor de Oekraïne, woningbouwplannen, ’t Eultje, de dorps-BBQ, het dorpshuis, en het onderhouden van contacten met de gemeente en Zeeuwland.

We merken dat de agenda’s van onze vergaderingen steeds voller komen te staan en we wel wat menskracht missen. Helemaal nu Astrid, onze secretaris, per 1 oktober jl. gestopt is.

Hierbij dus meteen een oproep: wie komt onze dorpsraad versterken? Voor meer informatie over wat dit inhoud is te verkrijgen bij alle leden van de dorpsraad. Spreek ons vooral aan! Of mail naar info@dorpsraadouwerkerk.nl

Wilt u geen lid worden van de dorpsraad maar ons wel af en toe ondersteunen bij onze activiteiten? (Denk aan hulp bij het reviseren van AED’s voor de Oekraïne, rondbrengen van uitnodigingen, schillen van aardappelen voor de stammppotavond, etc.) Dan horen we dat ook graag van u!

Op donderdag 17 november a.s. om 19.30 uur is er weer een Openbare Dorpsraadvergadering. De week ervoor zullen wij de agenda rondbrengen.

We hopen u daar te mogen begroeten!


Terug naar overzicht