Hero illustration

Protestantse gemeente Ouwerkerk


Contactadres kerk: pgouwerkerk@gmail.com


 

 


Een stukje geschiedeniskerk 2
De geschiedenis van Ouwerkerk begint waarschijnlijk in de 11e eeuw. Het is het oudste dorp van het toenmalige eiland Duiveland. Al vroeg is er sprake van een kloostergemeenschap. De kerk wordt in de 13e eeuw gewijd aan Sint Geertruid. Zij is beschermheilige van ziekenhuizen. Daarnaast is ze patrones van de armen en weduwen, van herbergiers, van pelgrims, reizigers en weggebruikers; en van tuin- en veldvruchten. Zij wordt aangeroepen tegen ratten- en muizenplagen. De huidige kerk draagt sinds een paar jaar haar naam: Geertruidkerk. Tussen 1400 en 1560 wordt een kerk met imposante afmetingen gebouwd. Waarschijnlijk is het de moederkerk van de latere parochies van Duiveland. In de 15e eeuw wordt in Nieuwerkerk een kerk gebouwd en daarmee krijgen beide dorpen hun naam. De eerste kerk wordt verwoest door de Spanjaarden, alleen het koor en de 28 meter hoge toren overleven het. De toren en de kerk zijn sinds die tijd gescheiden van elkaar. De toren houdt het ook tijdens de cycloon van 1933, maar in 1945 wordt de toren opgeblazen door de bezetter en raakt de kerk zwaar beschadigd en moet worden afgebroken. De kerkelijke gemeente vindt dan onderdak bij de Gereformeerden, die toen ook hun kerk op het dorp hadden. Dat is een begin van Samen op Weg. Intussen weten wij niet beter: mensen met een hervormde, een gereformeerde, een Rooms-katholieke of een andere achtergrond vinden bij ons een thuis. Tussen de oorlog en de ramp van 1953 verrijst er een noodkerk. Intussen bezint men zich op de bouw van een nieuw Godshuis. Kort voor de ramp wordt er nog volop over vergaderd, maar de ramp doorbreekt alle plannen. De bevolking is geëvacueerd en pas in februari 1954 kunnen de kerkvoogden weer bij elkaar komen. In 1956 wordt de huidige kerk opgeleverd. Het ontwerp is van architect F.H. Klokke uit Middelburg. In ons gebouw is de symboliek van de (Joodse) loofhut te zien: een ronde vorm met een gat in het dak. Er is zicht op de hemel. En het licht stroomt aan alle kanten binnen. Het is een vreugde om hier ’s zondags te zijn en mee te vieren.

De klok
De Salvatorklok in de toren is meer dan 500 jaar oud en gegoten in Mechelen, de klokkenstad bij uitstek. In de Tweede Wereldoorlog wordt ze, zoals zoveel klokken, gevorderd om omgesmolten te worden tot munitie. Een vaderlandslievende schipper laat het transportschip echter zinken in de buurt van Urk. Zo ligt de klok in het water van het IJsselmeer, maar keert in het voorjaar van 1946 terug naar Ouwerkerk, waar ze eerst in een houten klokkenstoel aan de Ring gehangen wordt. In de rampnacht van 31 januari op 1 februari luidt ze vanaf die plek. Uiteindelijk is de klok in de huidige toren terechtgekomen. In 2000 is de klok gerestaureerd. Elke zondag laat de klok weten: de Geertruidkerk leeft, ook nu!

De gemeente
Wij zijn een kleine gemeenschap van mensen die met veel trouw en toewijding de gemeente dragen. Ieder die tijdens de vakantie op een van de campings of de Salvatorhoeve verblijft, wordt hartelijk welkom geheten. Onze diensten beginnen ’s zondags om 10 uur. Naast de erediensten zijn er andere ontmoetingsmomenten, bijvoorbeeld op de maandelijkse Ouderencontactmorgen of twee maal per jaar tijdens een maaltijd op bid- en dankdag. De laatste zaterdag van november is er altijd de kerstmarkt, een gezellige dag waarbij van alles te koop is en waarvoor vele gemeenteleden zich inzetten. In de agenda op de website vermelden we onze speciale activiteiten. Houd die dus in de gaten! Heeft u vragen over de gemeente of wilt u eens ergens over doorpraten? Neem dan contact met ons op via pgouwerkerk@gmail.com. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze pastor, mevrouw Joëlle Kooman, tel. 0111 – 40 76 48.