Hero illustration

Wij zoeken jou!

 

Wij zoeken jou!

Zoals bekend zijn wij al langere tijd op zoek naar versterking van ons team. Helaas hebben we die nog niet gevonden. Met ook het aanstaande vertrek van onze secretaries doen we nu een NOODOPROEP. Alleen door samen de zaken te verdelen kunnen we de dorpsraad laten voortbestaan!

De dorpsraad is een leuke manier om iets bij te dragen aan de gezelligheid en verbondenheid van het dorp. Zolang je de taken onderling kunt verdelen is het bovendien niet veel werk. Het blijft ieders vrije tijd en daar zijn we zuinig op. Het gaat om een paar uur per maand die je inzet ten behoeve van het dorp en waar ruimte is voor jouw idëeen. Ben je bereid wat tijd vrij te maken voor het dorpsbelang, dan blijft het voor iedereen behapbaar en kunnen we samen onze activiteiten en de belangenbehartiging voor Ouwerkerk voortzetten.

Met nu 2 en binnenkort 3 vacatures ligt er te lang te veel werk bij het huidige team. Het knelt bij ons nu zodanig dat de zo gewaardeerde voorjaarsattentie en de zomer-BBQ NIET door zullen gaan als wij op korte termijn geen nieuwe secretaris hebben.

Daarom nogmaals: bedenk alsjeblieft wat JIJ kunt doen voor ons geweldige dorp. Kijk nog eens goed naar onderstaande vacatures en geef het aan als je de dorpsraad zou kunnen helpen als secretaris óf algemeen bestuurslid. Twijfel je? snuffelstages en proefperiodes zijn altijd mogelijk!

VACATURE 1: SECRETARIS
Als secretaris Beheer je de binnenkomende e-mails en post en bereid de vergaderingen voor. Je verzorgt of coördineert de communicatie binnen de dorpsraad en naar buiten. Daarnaast heb je met de jaarplanning zicht op welke activiteiten wanneer voorbereid moeten worden en geef je dit tijdig bij iedereen aan.

VACATURE 2: ALGEMEEN BESTUURSLID (2x)
We vergaderen de 1e en vaak ook de 2e dinsdag van de maand. Daarnaast organiseren we gezamenlijk activiteiten. Er zijn een aantal bestaande jaarlijks terugkerende activiteiten, maar er is natuurlijk ook ruimte voor nieuwe initiatieven waarvoor jij je wilt inzetten.

VRIJWILLIGERS
Tevens zijn vrijwilligers altijd welkom om te helpen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie over één van deze vacatures, stuur dan een mail naar;  info@dorpsraadouwerkerk.nl


Terug naar overzicht