Hero illustration

Zoektocht naar locatie nieuwe hoogspanningsstation gestart

 

Zoektocht naar locatie nieuwe hoogspanningsstation gestart

Half april zijn TenneT en Enduris gestart met het participatieproces voor het nieuwe 150kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland. Samen met de omgeving gaan de netbeheerders op zoek naar geschikte locaties.

De regionale energiewegen op Schouwen-Duiveland, Tholen en in West-Brabant lopen vol. Daardoor kunnen er geen nieuwe, grootschalige, duurzame initiatieven worden aangesloten. Om deze knelpunten op te lossen moet het elektriciteitsnetwerk worden versterkt en aangesloten op het landelijke net. TenneT gaat samen met Enduris een nieuw 150/20kV hoogspanningsstation bouwen op Schouwen-Duiveland, ergens tussen Zierikzee en Bruinisse. Deze sluiten ze met een ondergrondse kabel aan op een nieuw 380/150kV-hoogspanningsstation in de omgeving van Bergen op Zoom.

Samen met de omgeving
De locatie voor het nieuwe hoogspanningsstation staat nog niet vast. TenneT organiseert in april, mei en juni verschillende werkateliers met belanghebbenden uit het gebied om op zoek te gaan naar geschikte locaties. Voor deze bijeenkomsten zijn onder andere vertegenwoordigers van de landbouw, inwoners uit het zoekgebied, dorpsraden, natuurorganisaties en andere betrokken instanties uitgenodigd. Het 1e werkatelier vond plaats op 19 april. Maandag 31 mei staat het 2e werkatelier op het programma. Als dorpsraad zijn wij aangehaakt bij de werkateliers. We zullen de bespreekpunten en voortgang regelmatig terugkoppelen.

Laat uw reactie achter
Daarnaast horen de netbeheerders ook graag rechtstreeks uw tips, zorgen of andere reacties! Die kunt u achterlaten op de projectwebsite, www.tennet.eu/schouwen-duiveland. Daar vindt u niet alleen meer informatie over het project, maar ook een projectatlas. Dat is een digitale kaart waarop u het zoekgebied kunt zien en heel eenvoudig reacties kunt achterlaten. Alle reacties worden uiteindelijk meegenomen in het projectboek, waarin TenneT de kansrijke locaties op een rijtje zet, inclusief de reacties vanuit de omgeving.


Terug naar overzicht